Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)

  • tovar nesmie byť použitý

  • tovar musí byť nepoškodený

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

  • kupujúci je povinný zaslať spolu s tovarom doklad o kúpe - faktúru

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.


Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci nezodpovedá za jeho prípadnú stratu na ceste na jeho kontaktnú adresu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.